Xuất hiện Atlat Địa lý Việt Nam giả
Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) vừa cho biết, thời gian gần đây trên thị trường xuất hiện cuốn Atlat Địa lý Việt Nam in giả (ghi lưu chiểu tháng 2 năm nay). 2012).


Công ty này đưa ra những dấu hiệu nhận biết để phân biệt sách Atlat do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành với sách Atlat giả in tràn lan trên thị trường. Cuốn Atlat Địa lý Việt Nam giả mạo có sai sót nghiêm trọng về nội dung địa lý và dữ liệu bản đồ như: Toàn bộ đường biên giới quốc gia ở tất cả các trang không giống với ký hiệu biên giới quốc gia ở các trang. ký hiệu chung; sai về cấp hành chính (thị xã, thành phố); thiếu ranh giới khu vực tự nhiên ở trang 29 và sai thang màu ở hầu hết các bản đồ…

Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục đã có văn bản gửi phòng giáo dục trung học của các Sở Giáo dục và Đào tạo để phối hợp thông tin đến các nhà trường, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh. biết và sử dụng đúng Atlat Địa lý Việt Nam do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xuất bản và phát hành.

Theo Th.Vinh (Sài Gòn giải phóng)

Similar Posts

Trả lời