Điều khoản sử dụng

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau:

Sử dụng nội dung

Tất cả ảnh trên trang web của chúng tôi đều miễn phí sử dụng cho mục đích cá nhân và thương mại. Tuy nhiên, chúng tôi yêu cầu bạn ghi công cho trang web của chúng tôi hoặc nhiếp ảnh gia khi có thể. Bạn không được yêu cầu quyền sở hữu bất kỳ hình ảnh nào hoặc bán chúng như của riêng bạn.

Bản quyền

Ảnh trên trang web của chúng tôi thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc được các nhiếp ảnh gia bên thứ ba cấp phép cho chúng tôi. Tất cả nội dung được bảo vệ bởi luật bản quyền và không được sao chép mà không được phép.

Từ chối trách nhiệm

Chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo rằng tất cả thông tin được cung cấp trên trang web của chúng tôi là chính xác và cập nhật. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin nào có trên trang web. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi, thiếu sót hoặc thiệt hại nào do việc sử dụng trang web này.

Liên kết đến trang web của bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc tài nguyên của bên thứ ba. Các liên kết này được cung cấp chỉ để thuận tiện cho bạn và không bao hàm sự chứng thực hoặc phê duyệt của chúng tôi. Chúng tôi không kiểm soát nội dung của các trang web này và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc tính khả dụng của chúng.

Thay đổi đối với Điều khoản

Chúng tôi có quyền sửa đổi các điều khoản này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi các thay đổi đã được thực hiện, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại thcsthanhbinh@gmail.com