Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách này phác thảo cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.

Bộ sưu tập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như tên và địa chỉ email của bạn khi bạn đăng ký nhận bản tin hoặc liên hệ với chúng tôi qua trang web của chúng tôi.

Chúng tôi cũng tự động thu thập một số thông tin nhất định về thiết bị của bạn như địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành và dữ liệu vị trí bằng cách sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập cho các mục đích sau:

Để trả lời các câu hỏi hoặc yêu cầu
Để gửi bản tin hoặc email quảng cáo
Để phân tích và cải thiện hiệu suất trang web của chúng tôi
Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý

Chúng tôi sẽ không bán, thuê hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi luật pháp yêu cầu.

Công bố thông tin

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, những người thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng. Các nhà cung cấp dịch vụ này chỉ có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để thực hiện các chức năng của họ và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu luật pháp yêu cầu hoặc theo lệnh của tòa án.

Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ chống truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng các biện pháp bảo mật của chúng tôi sẽ ngăn chặn tất cả các truy cập trái phép.

Thay đổi chính sách

Chúng tôi có quyền sửa đổi chính sách này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi các thay đổi đã được thực hiện, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi chính sách sửa đổi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại admin@thcsthanhbinh.edu.vn