Hai trường Công an công bố đề án tuyển sinh 2023
Học viện Cảnh sát nhân dân và Đại học Cảnh sát nhân dân là hai cơ sở đào tạo đầu tiên thuộc Bộ Công an công bố đề án tuyển sinh năm 2023.


Theo đó, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) tuyển sinh từ Thừa Thiên Huế trở vào.

Hai trường Công an công bố đề án tuyển sinh 2023 - 1

Học viện tuyển sinh theo 3 hình thức:

Phương thức 1: tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của Bộ Công an.

Phương thức 2: Xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT.

Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp giữa kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT với kết quả kỳ thi thẩm định của Bộ Công an.

Đối với phương thức 3, điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT vào trường Công an nhân dân (chiếm tỷ trọng 40%) và điểm thi của Bộ Công an. Bảo mật (chiếm tỷ lệ 40%). 60%) được quy đổi sang thang điểm 30 làm tròn đến 2 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an. Công thức tính như sau:

DXT = (M1+M2+M3)*2/5+BTCA*3/5+NGÀY

Trong đó:

DXT: điểm thi đầu vào

M1, M2, M3: điểm 3 môn trong tổ hợp các môn xét tuyển vào trường Công an nhân dân;

BTBCA: điểm bài kiểm tra giám định của Bộ Công an;

TAK: điểm ưu tiên.

Học viện CSND cũng lưu ý, điểm ưu tiên của thí sinh được xác định là tổng điểm ưu tiên khu vực, điểm ưu tiên đối tượng và điểm cộng theo quy định của Bộ Công an, theo công thức: DT = DT + KV + DT . Trong đó DT là điểm ưu tiên, DT là điểm ưu tiên đối tượng, KV là điểm ưu tiên khu vực và DT là điểm thưởng.

Trường hợp thí sinh đạt tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển vào trường Công an nhân dân (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm thi của Bộ Công an (chiếm tỷ lệ 60%) thì được quy đổi thành Thang điểm 30. Làm tròn đến 02 chữ số thập phân từ 22,5 điểm trở lên, điểm ưu tiên của thí sinh được xác định như sau:

CÓ = [(30 – tổng điểm đạt được)/7,5] x (Điện thoại + Khu vực + Điện thoại)

(Tổng điểm = (M1+M2+M3)*2/5+BTBCA*3/5).

Mỗi thí sinh được tham gia nhiều phương thức xét tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân.

Năm nay, Học viện CSND tuyển sinh tổng 530 chỉ tiêu đào tạo nhóm nghiệp vụ cảnh sát (Nam: 477; Nữ: 53); theo từng phương thức tuyển sinh, địa bàn và giới tính, cụ thể:

Hai trường Công an công bố đề án tuyển sinh 2023 - 2

Nguồn: Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân

Học viện Cảnh sát nhân dân xét tuyển 4 tổ hợp theo kết quả thi tốt nghiệp THPT là A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh); C03 (Toán, Văn, Sử) và D01 (Toán, Anh, Văn).

Các quy định về sơ tuyển, tuyển thẳng theo quy định của Bộ Công an đã được thông tin trong tài liệu hướng dẫn tuyển sinh. Trường Đại học Cảnh sát nhân dân cũng xét tuyển theo 3 phương thức như Học viện Cảnh sát nhân dân với tổng 420 chỉ tiêu và chỉ xét tuyển thí sinh. từ Đà Nẵng trở vào.

Thí sinh dự xét tuyển phương thức 3 vào các trường CAND nói chung và vào Học viện CSND, Đại học CSND nói riêng phải tham gia kỳ thi thẩm định của Bộ Công an sẽ được tổ chức vào ngày 2-3/7 tới. .

Nguồn: https://tienphong.vn/hai-truong-cong-an-cong-bo-de-an-tuyen-sinh-2023-post1522499.tpoNguồn: https://tienphong.vn/hai-truong-cong- an-cong-bo-de-an-tuyen-sinh-2023-post1522499.tpo

Kỳ thi vào các trường công an năm 2023: Những điểm mới nhất thí sinh cần lưu ý

Bộ Công an vừa hoàn thiện phương án tuyển sinh viên chức năm 2023, trong đó quy định đối tượng, tiêu chuẩn, thời gian thi tuyển, phương thức xét tuyển với nhiều điểm mới.

Theo Nghiêm Huê (Tiền phong)

Similar Posts

Trả lời