Điểm sàn Đại học Phòng cháy chữa cháy năm 2019 công bố xét tuyển
Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào hệ đại học chính quy ngành Cảnh sát PCCC và dân sự năm 2019.


Đối với trường Đại học Phòng cháy chữa cháy hệ chính quy trong ngành Công an


– Mã trường: Tuyển sinh phía Bắc từ Quảng Bình trở vào có mã trường là PCH; Tuyển sinh phía Nam từ Quảng Trị trở vào có mã trường PCS


– Mã ngành: 7860113


Đại học Phòng cháy chữa cháy công bố điểm trúng tuyển - 1


Ngưỡng điểm xét tuyển vào hệ công an là 17,75 và hệ dân sự là 14.


– Tổ hợp xét tuyển: A00 (Toán, Lý, Hóa)


Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học phòng cháy, chữa cháy hệ chính quy ngành Công an là 17,75 điểm, trong đó mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5,0 điểm trở lên.
Cụ thể: Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển của trường và điểm trung bình chung 3 năm học THPT các lớp 10, 11, 12 quy đổi theo thang điểm 30 làm tròn hai. chữ số thập phân. phân bổ cộng điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cộng điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.


Trường hợp số thí sinh có mức điểm xét tuyển bằng nhau nếu lấy đều vượt quá chỉ tiêu được giao thì xét tuyển theo thứ tự sau:

Thứ nhất, xét thí sinh có tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển của trường và điểm trung bình cộng 3 năm học THPT các lớp 10, 11, 12 quy đổi theo thang điểm 30 làm tròn đến 2 chữ số thập phân. bón phân, lấy từ cao xuống thấp để đạt tiêu chí;


Thứ hai, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì thí sinh có điểm môn Toán cao hơn sẽ được xét cho thí sinh đăng ký xét tuyển theo tổ hợp Toán + Lý + Hóa.


Thứ ba, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu, thí sinh sẽ được xét tuyển bằng điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 cao hơn.


Đối với trường Đại học PCCC hệ dân sự


– Mã trường: PCH (tuyển sinh toàn quốc)


– Mã ngành: 7860113DS


– Tổ hợp xét tuyển: A00 (Toán, Lý, Hóa)


Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường Đại học Phòng cháy chữa cháy hệ dân sự là 14,00 điểm.


Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển của trường cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy định của Bộ GD-ĐT.
Đại học Thủy lợi, Đại học Giao thông vận tải công bố điểm sàn năm 2019

Đại học Thủy lợi, Đại học Giao thông Vận tải vừa công bố điểm trúng tuyển năm 2019.


Theo Diệu Thu (Dân Việt)

Similar Posts

Trả lời