Ngày13 và 14/8/2020 trường Mầm non Hoa Đào tiếp tục thực hiện tuyển sinh trực tiếp, đặc biệt chú trọng tới các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Thực hiện văn bản số 1363/SGDĐT - QLT ngày 06/5/2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội ; 

Thực hiện Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 19/6/2020 của UBND quận Ba Đình về việc tuyển sinh trường mầm non năm học 2020-2021; Để tạo điều kiên thuận lợi cho phụ huynh học sinh trong quá trình làm thủ tục nhập học cho con. 

Ngay từ 7h30 phút Hội đồng tuyển sinh nhà trường đã sẵn sàng làm việc. Tất cả giáo viên và phụ huynh học sinh khi đến trường đều thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch Covid-19, được kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn trước khi vào phòng tuyển sinh.

Ngày làm việc thứ nhất.

Ngày làm việc đầu tiên của Ban tuyển sinh 

 

Ban tuyển sinh hướng dẫn phụ huynh hoàn thiện hồ sơ nhập học cho con

 

 Ngày làm việc thứ hai của Ban tuyển sinh 

    Sau 2 ngày làm việc với sự chuẩn bị chua đáo, sắp xếp khoa học, thái độ niềm nở, nhiệt tình của Ban tuyển sinh nhà trường, phụ huynh học sinh không phải chờ đợi lâu trong khi làm thủ tục nhập học cho con.

 

                                                                                               BTT Trường mầm non Hoa Đào