THỰC ĐƠN TUẦN 1 – THÁNG 3 NĂM 2018
Dành cho bé từ 3 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 05/03/2018 tới ngày 09/03/2018

Món mới trong tháng : Canh thịt hầm bí đỏ

 

 

THỰC ĐƠN TUẦN 2 – THÁNG 3 NĂM 2018

Dành cho bé từ 3 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 12/03/2018 tới ngày 16/03/2018


 

 

THỰC ĐƠN TUẦN 3 – THÁNG 3 NĂM 2018

Dành cho bé từ 3 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 19/03/2018 tới ngày 23/03/2018


 

 

THỰC ĐƠN TUẦN 4 – THÁNG 3 NĂM 2018

Dành cho bé từ 3 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 26/03/2018 tới ngày 30/03/2018