THỰC ĐƠN TUẦN 1 – THÁNG 9 NĂM 2018
Dành cho bé từ 3 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 03/09/2018 tới ngày 07/09/2018

Món mới trong tháng : Chè sữa bí đỏ

THỰC ĐƠN TUẦN 2 – THÁNG 9 NĂM 2018
Dành cho bé từ 3 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 10/09/2018 tới ngày 14/09/2018

THỰC ĐƠN TUẦN 3 – THÁNG 9 NĂM 2018
Dành cho bé từ 3 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 17/09/2018 tới ngày 21/09/2018

THỰC ĐƠN TUẦN 3 – THÁNG 9 NĂM 2018
Dành cho bé từ 3 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 17/09/2018 tới ngày 21/09/2018