Trường Mầm Non Hoa Đào hiện nay về chất lượng đội ngũ nhân sự, với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ. Trường Mầm Non Hoa Đào xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên của trường, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

- Nhà trường có tổng số 33 Cán bộ - giáo viên – nhân viên.

- Trong đó:

+ Ban giám hiệu: 02 Đồng chí đạt trên chuẩn ( Cử nhân Giáo dục mầm non)

+ Giáo viên: 16/20 đồng chí đạt trình độ Cao đẳng, Đại học ( 80% trên chuẩn)

+ Nhân viên nuôi dưỡng : 06/06 đồng chí đạt trình độ Trung cấp nấu ăn.

+ Nhân viên kế toán: 01 đồng chí đạt trình độ Đại học.

+ Nhân viên bảo vệ : 04 đồng chí

Giáo viên được tuyển vào trường phải qua những vòng sơ vấn và phỏng vấn. Giáo viên phải soạn giáo án theo hoạt động được chỉ định và thực hiện tiết dạy mẫu trước Hội đồng chuyên môn.

100% giáo viên, bảo mẫu và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên, bảo mẫu và nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp