Cơ sở vật chất

Nhà trường nằm trong khu dân cư, diện tích đất chật hẹp, không có khuôn viên.

Nhà trường có 2 cơ sở: Cơ sở 1: Số 4 Hoàng Diệu & Cơ sở 2: 17 Nguyễn Biểu.

Năm học 2020 - 2021 nhà trường đã mua sắm bổ sung thêm trang thiết bị dạy học cho các lớp.

Sửa chữa, bảo trì cơ sở 1 số 4 Hoàng Diệu .