Nhà trường nằm trong khu dân cư, diện tích đất chật hẹp, không có khuôn viên.

Năm học 2020-2021 nhà trường đã mua sắm bổ sung thêm trang thiết bị dạy học cho các lớp.

Sửa chữa, bảo trì cơ sở 1 số 4 Hoàng Diệu .