GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Số 4 Phố Hoàng Diệu

Email:  mnhoadao-bd@hanoiedu.vn

Điện thoại: 438436513

 

1. Mô hình hoạt động: Chất lượng cao.

2. Đội ngũ giáo viên: 

- Đội ngũ GV 100% đã đạt chuẩn   

Trong đó có 80% GV đạt trên chuẩn. 2/2 CBQL có đủ trình độ đào tạo và có đủ chứng chỉ đào tạo theo quy định.                                                                                    

     - 100% CBGV-NV được bồi dưỡng thường xuyên  đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục Thủ đô:

       + 100% CBQL, GVNV được giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nhà giáo, chú trọng phong cách, đồng phục làm việc, biển tên theo vị trí việc làm. Biểu dương, tuyên truyền việc làm tốt, những tấm gương nhà giáo tiêu biểu đi đầu trong đổi mới, phát triển.

     - Tỷ lệ đảng viên là: 37% ( 10/27 đ/c).

     - Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, ký kết hợp đồng giáo viên, nhân viên theo đúng quy định.

3. Mục tiêu đào tạo: 
    - Nhà trường xây dựng Chương trình giáo dục trên cơ sở khung Chương trình GDMN do Bộ GDĐT ban hành phát triển các nội dung, hoạt động phù hợp điều kiện thực tiễn, đáp ứng tốt nhất mục tiêu giáo dục của nhà trường.

    - 7/7 lớp ứng dụng phương pháp giáo dục Montessori lĩnh vực thực hành cuộc sống.

   - Chỉ đạo GV thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục theo phương pháp giáo dục tiên tiến, quan điểm tiếp cận học qua chơi.

    - 7/7 lớp triển khai thực hiện lồng ghép các nội dung GD kỹ năng sống, công tác GD Bảo vệ môi trường, dinh dưỡng và sức khoẻ, giáo dục an toàn giao thông, giáo dục sử dụng tiết kiệm điện, nước vào các hoạt động, chương trình giáo dục của chủ đề phù hợp với thực tế lớp học và độ tuổi của trẻ. Tăng cường tổ chức các hoạt động thực hành trải nghiệm giúp trẻ hình thành hành vi ứng xử đúng.

   - 7/7 lớp Thực hiện tốt việc ghi sổ sách, xây dựng kế hoach thực hiện dạy theo tháng phù hợp lứa tuổi.

4. Phương châm giáo dục: 
   - Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống.
    - Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh: Khơi dậy và vun đắp cho mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi khả năng tiềm ẩn của cho trẻ.

5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:
- Thực hiện phương pháp giáo dục và dạy học tiên tiến với sự hỗ trợ tối ưu của trang thiết bị hiện đại. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và đào tạo phù hợp với mô hình đào tạo;
- Chỉ đạo khai thác, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị đồ dùng dạy học.

* Hoạt động giáo dục toàn diện:
- Thực hiện các Kế hoạch
- Chương trình theo hướng dẫn của nhiệm vụ năm học các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn trong năm, sinh hoạt chủ đề…
- Tăng cường các hoạt động giao lưu bằng nhiều hình thức như: Thi đấu thể thao, biểu diễn văn nghệ giữa các khối trong nhà trường.
- Tăng cường hoạt động của đội ngũ giáo viên, các tổ chức xã hội, giao lưu các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.

                                                                                   Ban giám hiệu Trường MẦM NON HOA ĐÀO